Majlíková Helena

Po ukončení strednej zdravotníckej školy v roku 1979, som začala pracovať ako sestra v zdravotníctve, kde pracujem do dnes. Postupne som si zvyšovala kvalifikáciu, toho času pracujem ako špecialista v chirurgických odboroch na oddelení chirurgie a traumatológie. V roku 2006 ma oslovila firma Proctoline na spoluprácu v oblasti proktológie, kde pracujem ako zdravotná asistentka a tlmočník. Vo voľnom čase sa venujem rodine, krásnej vnučke a veľa čítam.