Poruchy malej panvy ( zápcha a bolesť )

Vyskytuje sa u 50 % populácie, hlavne u žien.

Najznámejšie formy sú inkontinencia t.j. mimovoľné odtekanie stolice ,alebo moču. Príčinou sú poruchy svalstva, alebo nervov – spôsobené úrazom, pôrodom, operáciou, alebo mechanickým poškodením, ale v pokročilom veku sa môžu vyskytnúť aj bez týchto príčin.

Zápchu ( obstipáciu ), spôsobuje problém vyprázdňovania a nie problém čriev ( obstrected defecation ).

Opačným prípadom je problém s močením a zápcha , tieto prípady sú mnohokrát častejšie. V našej ambulancií sa zaoberáme aj týmito diagnózami. Ľudia sa snažia tieto problémy odstrániť pomocou preháňadiel, prípadne sa radia pokynmi lekárnika.

Do tretej skupiny patria bolesti malej panvy. Najčastejšie trpia týmto problémom ženy, zriedkavo muži. Bolesti nastávajú pri vyprázdňovaní a po vyprázdnení. Sú to kŕčovité, ostré bolesti ( anizmus, analis spazmus ) v noci, silné bolesti ( proctalgia fugax) vyžarujúce do kostrče (coccygodymia).

Pri zápche pocit bolesti (dyspareunia),v pozadí týchto problémov môžu byť, porucha reflexov, neurologické ochorenie, psychosomatické ochorenie, nervozita a stres. Vyšetrenie svalstva malej panvy je bezbolestné, rýchle, pri každom vyšetrení vykonávateľné. Liečenie sa vykonáva pomocou intim rehabilitácie, prípadne medikamentov.

Biofeedback je technika, ktorú si pacient jednoducho osvojí a môže ju sám vykonávať.

Cvičením sa snažíme odstrániť problém. Táto rehabilitácia je skutočne intim- tréner cvičí vždy len s jedným pacientom. Stačí sa 1 až 4 krát zúčastniť cvičenia, aby sme dosiahli dobré výsledky.

Naše spôsoby liečby sú novodobé, moderné, využívame ich u mnohých pacientov . Dosahujeme veľmi dobré výsledky, v mnohých prípadoch sa upustí od preháňadiel. Pacient sa zbaví celodenných bolestí a vráti sa mu šťastie do partnerského a intímneho života. O našom spôsobe liečenia sme prednášali na mnohých konferenciách. V prípade inkontinencie je úspešnosť čiastočná.

Zavolajte nám, aby sme Vám pomohli!

+421 915 482 258
denne od 8:00-20:00 okrem nedele